skip to Main Content

Seremoni

Hva er forskjellen og hva skal vi velge?

Begravelse og bisettelse er begge høytideligheter som følge av et dødsfall, og går ofte under den samme betegnelse ’begravelse’. Men det er stor forskjell på de to avskjedene og i de fleste tilfellene er det snakk om en bisettelse. Den avgjørende forskjell er i korthet, hvordan kisten med avdøde håndteres etter sermonieni kirken eller kapellet. Ved en begravelse avsluttes ritualet med, at kisten med avdøde nedsenkesi jorden på en gravplass på kirkegården , mens en bårebil transporterer kisten til et krematorium i forbindelse ved en bisettelse.

Det er avdødes og familiens ønske om kistebegravelse eller urnebegravelse, som avgjør om den siste avskjed skal være en begravelse eller en bisettelse.

 

Borgerlig begravelse eller bisettelse

Er du ikke medlem av statskirken, så foregår begravelsesritualet typisk i et kapell med tilknytning til kirkegård, krematorium, hospital, pleiehjem eller i eget privat hjem. En borgerlig seremoni foregår uten deltagelse av prest fra den norske kirke eller øvrige trossamfunn, men familien blir ofte veiledet av en konsulent, som kjenner prosedyrene for en minneverdig og respektfull siste avskjed.

Avdødes familie og pårørende velger selv innholdet i seremonien og har har frie rammer til å etterkomme avdødes siste ønske.

Back To Top